Rezultatele și beneficiile estimate constau din:

  1. Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a calității acumulărilor existente sau nou evidențiate de materii prime critice;
  2. Creșterea nivelului de cunoștințe științifice ale cercetătorilor în domeniul înțelegerii din punct de vedere geologic, mineralogic și geochimic a proceselor care duc la formarea de pegmatite evoluate cu metale rare;
  3. Obținerea de noi date (mineralogice, geochimice, geologice) la nivel regional accesibile cercetării, companiilor de explorare și pentru exploatare potențială;
  4. Transfer de cunoștințe și experiență;
  5. Intensificarea cooperării și a schimbului de studenți între instituțiile partenere;
  6. Promovarea de noi inițiative de cercetare și explorare bazate pe elaborarea de noi seturi de date și dezvoltarea metodologiilor de cercetare și evaluare la nivel de vârf.

Rezultatele proiectului vor servi în primul rând ca bază de evaluare a potențialului pegmatitelor și granitoidelor cu metale rare ca surse pentru metale critice în concordanță cu strategiile naționale și europene pentru dezvoltare durabilă.