Proiectul PEGMAT se încadrează în Domeniul tematic 1 (Furnizarea de materii prime din explorare și minerit) al apelului ERA-MIN3/2021. Obiectivele și contribuția originală includ în special:

  1. evaluarea complexă și creșterea semnificativă a gradului de cunoaștere privind surse potențiale de materii prime critice în aria Carpato-Balcanică (Slovacia, România, Bulgaria);
  2. analiza cantitativă complexă a acumulărilor cu ajutorul tehnicilor de modelare avansate GIS/3D
  3. modelarea formării depozitelor de materii prime critice cu privire specială asupra predictivității apariției de surse de materii prime minerale critice folosind tehnici moderne (abordarea prin metoda asocierii celulare – Tourlière et al., 2015)

Metodologia complexă inovativă și rezultatele proiectului au ca obiectiv un impact direct atât în cercetare cât și în explorarea materiilor prime critice în aria carpato-balcanică și Europa Centrală.